Geschiedenis activiteiten van en voor de wijk

​50 jaar lang zijn er al activiteiten voor de wijkbewoners in Venlo Noord-Oost.
Eerst georganiseerd vanuit de parochie en uiteindelijk door Stichting Sociaal Cultureel Werk de Treffer. Activiteiten van en door vrijwilligers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk de Treffer naar Stichting Sociaal Cultureel Werk de Treffer.
In de zestigerjaren van de vorige eeuw werd in Venlo Noord-Oost de nieuwbouwwijk het Vinckenbosje gebouwd.

Een nieuwbouwwijk met vele startende jonge gezinnen. Vanuit het parochiewerk werd met enkele wijkbewoners de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk de Treffer opgericht. Een stichting op basis van 100% vrijwilligerswerk.
Een stichting ook die de jeugd van de wijk tot de leeftijd van ca. 21 jaar met haar aanbod veel keuze mogelijkheden bood. Te noemen zijn, instuif voor de jeugd van 16 - 21 jaar, jeugdsoos voor 12 – 16 jaar, wandelclub, klaroenkorps, jongerenkoor, ontspanning door spelen, kindervakantiewerk, jeugdkermis, jeugdcarnaval etc..

Vele van deze clubs hadden jarenlang een zeer voorspoedig bestaan. Er was grote belangstelling voor de vele activiteiten.   In die jaren moest er ook enkele keren verhuisd worden. Na begonnen te zijn in de kelderruimte onder de school, werd de verbouwde kleuterschool in gebruik genomen. Sinds midden jaren negentig vinden de activiteiten plaats in “D’n Dörpel”.

In het midden jaren negentig liep levens de belangstelling voor de diverse activiteiten echter zienderogen terug.
Te weinig jeugd in de juiste leeftijdsgroepen. Het bestuur van Stichting  Jeugd- en Jongerenwerk de Treffer vond dat het moment (september 1997) was aangebroken om de stichting om te vormen.

De statuten werden aangepast en omgevormd voor Stichting Sociaal Cultureel Werk de Treffer.
Deze Stichting Sociaal Cultureel Werk de Treffer, nog steeds 100% vrijwilligerswerk, houdt zich bezig met de exploitatie van de gemeenschapsruimtes in D’n Dörpel, organiseren van activiteiten, ondersteunen van (nieuwe) wijkactiviteiten.
En dat voor alle leeftijdsgroepen. Met vele tientallen vrijwillig(st)ers wordt heden ten dagen met veel enthousiasme in en rond onze accommodaties invulling gegeven aan de doelstelling van onze stichting