Vastelaovesgezelschap “De Vogelhut”

Nao 43 jaor, nét veur ôs 4 x 11 jäörig bestaon hebbe weej ôs residensie de Vogelhut op de Maerelwaeg noeëdgedwônge môtte verlaote. Weej zien met vuuël zörg op zeuk gegaon naor ein niej residentie en zien in D’n Dörpel hertelik ôntvange um ôs aktiviteite daor vaerder te kinne oétveure.

 

Weej neme ôg efkes mei in ôs historie en schetse ôg ein kort beeld euver ’t ôntstaon en de ôntwikkeling van VG de Vogelhut. In 1970 is ’t idee gebaore um vanoét 't Vaderhike van scoutinggroep Fatima ouk in buurtschap Vogelhut op "d'n berg" vastelaoves-aktiviteite te organisere. In al die jaore die volgde, haet d’r ein behuuerlikke ôntwikkeling plaatsgevônde en is ein Vastelaoves-kommitee lankzaamaan oétgegreujd naor ein volwaerdig Vastelaovesgezelschap. In D’n Dörpel ôntploeije weej verschillende aktiviteite, neet inkel veur vastelaovesvierders, maar ouk veur de jeug en aldere minse.

 

De jeug weite weej oét te daage met “D’n Dörpel haet Talent” en ouk hebbe weej d’n iérste kienaovend meuge halde. Moeij um te zeen det kiene ouk jônk en ald publiek trek en saame bringk. Beide aktiviteite kriége dit jaor zeker ein vervolg.

 

As vastelaovesgezelschap leet ôzze focus op det stök kultuur det weej in Venlo zoë enorm weite te waardere en viere, de vastelaovend…!! Vastelaovend is veur jônk en ald…!! Weej zien gruuëts det weej ôs aktiviteite in dees wiék en ouk nog altiéd in de Vogelbuurt same met de jônk en ald meuge belaeve. Jaorlijks bezeuke weej de basischoël Taal en Lent, gaeve acte de presance aan d’n optoch in de buurt en hebbe dit jaor veur ‘t iërs ein erg geslaagde schoëlzitting in samewerking met de Willibrordusschoël meuge organisere. Dét zien de momente waor weej naor oét kiéke.

 

Ouk neet miër weg te dinke zien de bezeuke beej park Rijnbeek, ’t hoés van de wiék, um saame met de minse die heej beejein zien de vastelaovend in te luuje op vriédaagmiddaag veur de vastelaovend. Umdet weej gaer op ôs eige wiés de Venlose vastelaovend invölle, legge weej ôs muts en mantels op vriédaagaovend veur de vastelaovend aaf en is idderein vreej met die dreej dolle daag.

 

Weej wille same met ôg dit stökske kultuur laevend halde en wille ôg veurgaon in deze schoëne vastelaovestied. Gaer wille weej ôg ouk örges treffe. Det kin zien aan ôg veurdeur met ôzze speklaasie-aktie, op ôzze prinsebal of op de prinsereseptie. Mesgiens ouk waal op schoël, in ‘t hoés van de wiék, ôzze kienaovend of beej “D’n Dórpel haet Talent”. Weej zulle ôg werm ôntvange…!!

 

Vastelaovend same...!!!